تحلیل خرپاها
مهندسی

تحلیل خرپاها

معمولا برای تحلیل خرپا‌ها از ترکیب دو روش گره و روش مقطع با هم استفاده می‌شود که در ادامه به بررسی این دو روش خواهیم پرد[...]

لیستوفر چیست
مهندسی

لیستوفر چیست

لیستوفر فهرستی از آرماتورهای مصرفی در یک سازه بتن مسلح است و برای ارجاع بصری آسان به صورت جدولی ارائه می‌شود.

دیوار حایل طره ای
مهندسی

دیوار حایل طره ای

دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﻃﺮه‌ای از دﻳﻮار و ﺷﺎﻟﻮده ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻫﻨﺪسی ﻣﻘﻄﻊ آن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ T واروﻧﻪ اﺳﺖ.

کنترل و جداسازی ارتعاش در طراحی فونداسیون ماشین الات
مهندسی

کنترل و جداسازی ارتعاش در طراحی فونداسیون ماشین الات

فونداسیون باید به گونه‌ای طراحی شود که ماشین‌های ارتعاشی را از بقیه سازه یا سازه‌های مجاور جدا کند. این امر را می‌توان ب[...]

محدودیت های طراحی فونداسیون ماشین الات
مهندسی

محدودیت های طراحی فونداسیون ماشین الات

فونداسیون ماشین‌آلات برای پشتیبانی از ماشین‌هایی طراحی شده‌اند که در حین کار ارتعاش ایجاد می‌کنند. این ارتعاشات می‌تواند[...]

روش‌های تحلیل دینامیک در طراحی فونداسیون ماشین الات
مهندسی

روش‌های تحلیل دینامیک در طراحی فونداسیون ماشین الات

در حال حاضر چهار روش برای تحلیل دینامیک شالوده ماشین آلات وجود دارد. این روشها عبارتند از: 1. تئوری نیم فضای الاستیک 2[...]

نقشه اتوکد آبرو دالی شکل براساس نشریه 292
مهندسی

نقشه اتوکد آبرو دالی شکل براساس نشریه 292

نمونه فایل اتوکد نقشه های اجرایی آبروهای دالی شکل براساس نشریه 292

تعاریف و اصطلاحات طراحی آبرو دالی شکل
مهندسی

تعاریف و اصطلاحات طراحی آبرو دالی شکل

آبرو ، کانال پوشیده شده‌ای است که از آن برای عبور جریان آب از زیر یک خاکریز (جاده ، راه‌آهن و...) از یک طرف به طرف دیگر [...]

مراحل اجرای دیوار حایل بنایی به روایت تصویر
مهندسی

مراحل اجرای دیوار حایل بنایی به روایت تصویر

تصاویری از مراحل اجرای دیوارهای حایل سنگی

علائم ایمنی راه (تابلوها)
مهندسی

علائم ایمنی راه (تابلوها)

نصب علایم واضح و مؤثر از جمله ضرورتهای مهندسی راه و ترافیک به منظور بهره‌وری مناسب از راه‌های موجود کشور محسوب می‌شود.

گابیون چیست
مهندسی

گابیون چیست

گابیونها ، محفظه‌های مکعب مستطیلی با بدنه توری – سیمی از جنس فولاد گالوانیزه و یا پوشیده با PVC بوده که در داخل آن قلوه[...]

مثال هایی از محاسبه بار برف مطابق مبحث ششم ویرایش98
مهندسی

مثال هایی از محاسبه بار برف مطابق مبحث ششم ویرایش98

علاوه بر بارهای مرده و زنده سقف ﯾﮑﯽ دیگر از ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزه اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺑﺎر ﺑﺮف اﺳﺖ.  هنگام طراحی ، لا[...]