نمونه فایل اتوکد نقشه های اجرایی آبروهای دالی شکل براساس نشریه 292

براساس بخشنامه شماره 94/121750 به تاریخ 1394/06/16 از تاریخ 1395/01/01رعایت مفادضابطه شماره 1-292 با عنوان « نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)» در صورت نداشتن ضوابط بهتر الزامی است و نقشه های اجرایی با استفاده از این ضابطه و براساس شرایط و مشخصات و رقوم مربوط به محل اجرا تهیه می‌شود.

از تاریخ اجرایی شدن این بخشنامه ، نقشه‌های شماره «د-38» نشریه شماره 83 برای طراحی و اجرا فاقد اعتبار خواهد بود.

 فایل اتوکد نقشه‌های اجرایی چند نمونه آبروی دالی که بر اساس نشریه جدید 292 تهیه شده است (روی نقشه مورد نظر کلیک کنید)

جزئیات نرده پل‌های همسطح

آبروی دالی زیرخاکی مستقیم تک دهانه دو متری

آبروی دالی همسطح بیه یک دهانه 8 متری

آبروی دالی زیرخاکی و پله ای تک دهانه 2 متری

پل دالی سه دهانه 8 متری

آبروی دالی زیر خاکی یک دهانه چهار متری به ارتفاع سه متر

آبروی دالی همسطح یک دهانه دو متری با ارتفاع دو متر

 

 فایل اتوکد نقشه‌های اجرایی چند نمونه آبروی طاقی و باکس که بر اساس نشریه 83 تهیه شده است (روی نقشه مورد نظر کلیک کنید)

آبروی باکسی زیر خاکی یک دهانه یک متری

آبروی طاقی بتنی دهانه 4 متری به ارتفاع 3 متر

آبروی قوطی زیر خاکی دو دهانه 2 متری

آبروی طاقی سنگی یک دهانه 6 متری به ارتفاع 3 متر 

 

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!