کار با لیسپ های اتوکد
ترفندهای اتوکد

کار با لیسپ های اتوکد

بارگذاری و کار با لیسپ های اتوکد

لیسپ های اتوکد چیست؟
ترفندهای اتوکد

لیسپ های اتوکد چیست؟

Lisp به طور خلاصه یکی از زبان‌های برنامه نویسی Autocad است که می‌توان با آن برنامه‌های خاصی نوشت که کار با اتوکد را ساده[...]

ترفندهای اتوکد - چرا دکمه Delete در اتوکد من کار نمی‌کند؟
ترفندهای اتوکد

ترفندهای اتوکد - چرا دکمه Delete در اتوکد من کار نمی‌کند؟

فعال کردن مجدد دکمه Delete در اتوکد