دیوار حایل طره ای
مهندسی

دیوار حایل طره ای

دﻳﻮار ﺣﺎﻳﻞ ﻃﺮه‌ای از دﻳﻮار و ﺷﺎﻟﻮده ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﻫﻨﺪسی ﻣﻘﻄﻊ آن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ T واروﻧﻪ اﺳﺖ.

کنترل و جداسازی ارتعاش در طراحی فونداسیون ماشین الات
مهندسی

کنترل و جداسازی ارتعاش در طراحی فونداسیون ماشین الات

فونداسیون باید به گونه‌ای طراحی شود که ماشین‌های ارتعاشی را از بقیه سازه یا سازه‌های مجاور جدا کند. این امر را می‌توان ب[...]

محدودیت های طراحی فونداسیون ماشین الات
مهندسی

محدودیت های طراحی فونداسیون ماشین الات

فونداسیون ماشین‌آلات برای پشتیبانی از ماشین‌هایی طراحی شده‌اند که در حین کار ارتعاش ایجاد می‌کنند. این ارتعاشات می‌تواند[...]

روش‌های تحلیل دینامیک در طراحی فونداسیون ماشین الات
مهندسی

روش‌های تحلیل دینامیک در طراحی فونداسیون ماشین الات

در حال حاضر چهار روش برای تحلیل دینامیک شالوده ماشین آلات وجود دارد. این روشها عبارتند از: 1. تئوری نیم فضای الاستیک 2[...]

نقشه اتوکد آبرو دالی شکل براساس نشریه 292
مهندسی

نقشه اتوکد آبرو دالی شکل براساس نشریه 292

نمونه فایل اتوکد نقشه های اجرایی آبروهای دالی شکل براساس نشریه 292

تعاریف و اصطلاحات طراحی آبرو دالی شکل
مهندسی

تعاریف و اصطلاحات طراحی آبرو دالی شکل

آبرو ، کانال پوشیده شده‌ای است که از آن برای عبور جریان آب از زیر یک خاکریز (جاده ، راه‌آهن و...) از یک طرف به طرف دیگر [...]

کار با لیسپ های اتوکد
ترفندهای اتوکد

کار با لیسپ های اتوکد

بارگذاری و کار با لیسپ های اتوکد

لیسپ های اتوکد چیست؟
ترفندهای اتوکد

لیسپ های اتوکد چیست؟

Lisp به طور خلاصه یکی از زبان‌های برنامه نویسی Autocad است که می‌توان با آن برنامه‌های خاصی نوشت که کار با اتوکد را ساده[...]

مراحل اجرای دیوار حایل بنایی به روایت تصویر
مهندسی

مراحل اجرای دیوار حایل بنایی به روایت تصویر

تصاویری از مراحل اجرای دیوارهای حایل سنگی

علائم ایمنی راه (تابلوها)
مهندسی

علائم ایمنی راه (تابلوها)

نصب علایم واضح و مؤثر از جمله ضرورتهای مهندسی راه و ترافیک به منظور بهره‌وری مناسب از راه‌های موجود کشور محسوب می‌شود.