تصاویری از مراحل اجرای دیوارهای حایل سنگی

جهت بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

1- پی کنی و رگلاژ کف پی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

2- اجرای بتن مگر

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

3-قالب بندی پی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

4- بتن ریزی پی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

5- عملیات بنایی (شامل سنگ چینی - جاگذاری صفحات یونولیت بین پانل‌های مجاور- اجرای بارباکان و جاگذاری میلگردهای برشی برای شناژ روی دیوار)

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

6- بندکشی و نما کاری

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

7- قالب بندی و بتن ریزی قرنیز روی دیوار

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

8- اجرای درناژ
تصاویری از مراحل اجرای دیوار حایل سنگی

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!