تابع TAN تانژانت زاویه داده شده را بر حسب رادیان بر می‌گرداند. برای ارائه زاویه به TAN بر حسب درجه ، زاویه را در PI()/180 ضرب کنید یا از تابع RADIANS برای تبدیل به رادیان استفاده کنید. 

هدف تابع

تانژانت زاویه ارائه شده بر حسب رادیان را بدست آورید.

خروجی تابع

مقدار تانژانت

ترکیب تابع

= TAN (number)

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

number - زاویه ای بر حسب رادیان که تانژانت را برای آن می خواهید.

نحوه استفاده از تابع

تابع TAN تانژانت زاویه ارائه شده را بر حسب رادیان باز می‌گرداند. از نظر هندسی ، تانژانت زاویه نسبت ضلع مقابل یک مثلث قائم الزاویه به ضلع مجاور آن است. برای مثال ، تانژانت PI()/4 رادیان (45 درجه) نسبت 1.0 را بر می‌گرداند.

= TAN ( PI () / 4)   //   مقدار 1.0 بازگردانده می‌شود

استفاده از زاویه برحسب درجه در توابع مثلثاتی

توجه به این نکته مهم است که اکسل برای همه توابع مثلثاتی از رادیان استفاده می‌کند. اگر با زاویه برحسب درجه کار می‌کنید ، باید قبل از وارد کردن زاویه در یکی از توابع مثلثاتی ، آن را به رادیان تبدیل کنید. برای اینکار می‌توانید مستقیما از تابع RADIANS استفاده کنید یا زاویه را در PI()/180 ضرب کنید. به عنوان مثال برای بدست آوردن TAN 60 درجه ، می‌توانید از یکی از فرمول‌های زیر استفاده کنید:

= TAN (60 * PI () / 180 )
= TAN ( RADIANS (60) )

تابع TAN

نمودار تابع تانژانت

نمودار تابع تانژانت

نمودار تابع تانژانت، که در بالا نشان داده شده است ، خروجی تابع برای زوایای 0 تا یک چرخش کامل مربوط به محدوده [0, 2 [را نشان می‌دهد. این تابع دارای دو مجانب عمودی در محدوده [0, 2 [است که در آنها خروجی تابع تا بی‌نهایت واگرا می‌شود. تابع تانژانت را می‌توان به طور معادل بر حسب SIN و COS تعریف کرد:

= TAN (θ) = SIN(θ) / COS(θ)

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.

آیا می‌خواهید:

برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!