تابع SIN سینوس زاویه را بر حسب رادیان بر می‌گرداند. برای ارائه زاویه به SIN بر حسب درجه ، زاویه را در PI()/180 ضرب کنید یا از تابع RADIANS برای تبدیل به رادیان استفاده کنید. 

هدف تابع

سینوس زاویه ارائه شده بر حسب رادیان را محاسبه می‌کند.

خروجی تابع

مقدار سینوس

ترکیب تابع

= SIN (number)

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

number - زاویه بر حسب رادیان که سینوس آن را می‌خواهید.

نحوه استفاده از تابع

تابع SIN سینوس زاویه ارائه شده بر حسب رادیان را بر می‌گرداند. از نظر هندسی سینوس یک زاویه ، نسبت ضلع مقابل یک مثلث قائم الزاویه به وتر آن است. برای مثال، سینوسPI()/6  رادیان (30 درجه) نسبت 0.5 را بر می‌گرداند.

SIN ( PI () / 6 )   //   مقدار 0.5 بازگردانده می‌شود

استفاده از زاویه برحسب درجه در توابع مثلثاتی

توجه به این نکته مهم است که اکسل برای همه توابع مثلثاتی از رادیان استفاده می‌کند. اگر با زاویه برحسب درجه کار می‌کنید ، باید قبل از وارد کردن زاویه در یکی از توابع مثلثاتی ، آن را به رادیان تبدیل کنید. برای اینکار می‌توانید مستقیما از تابع RADIANS استفاده کنید یا زاویه را در PI()/180 ضرب کنید:

= SIN ( 30 * PI () / 180 )
= SIN ( RADIANS (30) )

تابع SIN

 نمودار تابع سینوس

 نمودار تابع سینوس

نمودار سینوس، که در بالا نشان داده شده است ، خروجی تابع برای تمام زوایا از 0 تا یک چرخش کامل را به تصویر می‌کشد. تابع متناوب است ، بنابراین پس از یک چرخش کامل ، خروجی تابع تکرار می‌شود.

از نظر هندسی تابع ، مولفه y نقطه مربوط به یک زاویه روی دایره واحد را بر می‌گرداند. خروجی تابع همیشه در محدوده [1، 1-] خواهد بود.

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.

آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!