تابع RADIANS زاویه را بر حسب درجه دریافت و آن را به رادیان تبدیل می‌کند. برای مثال RADIANS(180) = مقدار 3.1415 یا مقدار عدد π را بر می‌گرداند.

هدف تابع

درجه را به رادیان تبدیل می‌کند

خروجی تابع

رادیان 

ترکیب تابع

= RADIANS (angle)

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

angle- زاویه بر حسب درجه برای تبدیل به رادیان.

نحوه استفاده از تابع

تابع RADIANS زاویه را بر حسب درجه دریافت و آن را به رادیان تبدیل می‌کند. رادیان زاویه‌ها را با استفاده از شعاع دایره اندازه گیری می‌کند. برای تبدیل زاویه 45 درجه به رادیان ، فرمول به صورت زیر است:

= RADIANS (45)   //   بازگردانده می‌شود π/4 مقدار 0.785 یا 

تعریف رادیان

تابع RADIANS

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود ، از نظر هندسی ، رادیان برابر است با مقدار چرخش مورد نیاز برای حرکت شعاع روی محیط دایره. زاویه تشکیل شده توسط این سیستم مستقل از اندازه دایره است.

یک چرخش کامل یا 360 درجه بر حسب رادیان برابر با π2 یا تقریبا 6.283 است. نیم چرخش یا 180 درجه بر حسب رادیان برابر با مقدار ثابت هندسیπ (pi)  است. 

= RADIANS (360) = 2 * PI()   //   یک چرخش کامل برابر ... 6.283 است
= RADIANS (180) = PI()   //    یک نیم چرخش برابر ... 3.141 است 

مقدار یک چرخش کامل بر حسب رادیان را می‌توان با تقسیم محیط هر دایره بر شعاع آن محاسبه کرد. 

زوایای مشترک

زوایای مشترک درجه و رادیان

می‌توان از تابع PI یا RADIANS برای اندازه‌گیری زوایای معادل در سیستم‌های درجه و رادیان استفاده کرد. ثابت هندسی  π ، که مقدار آن از تابع PI دریافت می‌شود ، یک نیم چرخش را بر حسب رادیان نشان می‌دهد.

برخی از زوایای رایج در برگه زیر نشان داده شده است:

تابع RADIANS

یادداشت

  • برای تبدیل رادیان به درجه ، تابع DEGREES را ببینید.
  • یک چرخش کامل (360 درجه) بر حسب رادیان برابر با 6.283 یا 2π است
  • نیم چرخش (180 درجه) بر حسب رادیان برابر با 3.142 یا π است.

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.

آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!