تابع DEGREES زاویه‌ای بر حسب رادیان دریافت و آن را به درجه تبدیل می‌کند. به عنوان مثال ، فرمول DEGREES ( PI() ) = مقدار  180 درجه را بر می‌گرداند.

هدف تابع

رادیان را به درجه تبدیل می‌کند

خروجی تابع

درجه

ترکیب تابع

= DEGREES (angle) 

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

angle- زاویه بر حسب رادیان که می‌خواهید به درجه تبدیل کنید

نحوه استفاده از تابع

تابع DEGREES یک زاویه بر حسب رادیان گرفته و آن را به درجه تبدیل می‌کند. رادیان‌ ، همانطور که در تصویر نشان داده شده است ، زاویه‌ها را با استفاده از شعاع دایره اندازه ‌گیری می‌کند:

تابع RADIANS

تبدیل درجه به رادیان به صورت دستی

از آنجایی کهPi = 180° است ، فرمول کلی برای تبدیل درجه به رادیان به صورت زیر است:

تابع DEGREES 

به عنوان مثال ، برای تبدیل 60 درجه به رادیان ، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

=  60 * PI() / 180   //   مقدار 1.047 رادیان بازگردانده می‌شود

برای تبدیل درجه به رادیان می‌توانید از تابع RADIANS  استفاده کنید.

= RADIANS (60)    //   مقدار 1.047 رادیان بازگردانده می‌شود

برای تبدیل زاویه‌ای که بر حسب π و به رادیان اندازه گیری شده است ، می‌توان از تابع DEGREES برای بدست آوردن زاویه مربوطه بر حسب درجه استفاده کرد:

= DEGREES ( PI ( ) )    //   مقدار 180 درجه بازگردانده می‌شود
= DEGREES (2 *  PI ( ) )    //   مقدار 360 درجه بازگردانده می‌شود

نمونه‌های بیشتر در برگه زیر:

تابع DEGREES

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.

آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!