تابع COS کسینوس یک زاویه بر حسب رادیان را برمی گرداند. برای ارائه زاویه به COS بر حسب درجه، از تابع RADIANS برای تبدیل به رادیان استفاده کنید.

هدف تابع

کسینوس زاویه ارائه شده بر حسب رادیان را بدست آورید.

خروجی تابع

مقدار کسینوس

ترکیب تابع

= COS (number)

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

number - زاویه‌ای بر حسب رادیان که کسینوس آن را می‌خواهید.

نحوه استفاده از تابع

تابع COS کسینوس یک زاویه ارائه شده بر حسب رادیان را بر می‌گرداند. از نظر هندسی ، کسینوس یک زاویه نسبت ضلع مجاور یک مثلث قائم الزاویه به وتر آن را  بر می‌گرداند. برای مثال، کسینوس PI()/6  رادیان (30 درجه) نسبت 0.866 را بر می‌گرداند.

= COS ( PI () / 6 )   //   مقدار 0.886 بازگردانده می‌شود   

استفاده از زاویه برحسب درجه در توابع مثلثاتی

توجه به این نکته مهم است که اکسل برای همه توابع مثلثاتی از رادیان استفاده می‌کند. اگر با زاویه برحسب درجه کار می‌کنید ، باید قبل از وارد کردن زاویه در یکی از توابع مثلثاتی ، آن را به رادیان تبدیل کنید. برای اینکار می‌توانید مستقیما از تابع RADIANS استفاده کنید یا زاویه را در PI()/180 ضرب کنید. به عنوان مثال ، برای دریافت COS 60 درجه ، می توانید از یکی از فرمول‌های زیر استفاده کنید:

= COS (60 * PI () / 180 )
= COS ( RADIANS (60) )

تابع COS

نمودار تابع کسینوس

نمودار تابع کسینوس 

نمودار کسینوس ، که در بالا نشان داده شده است ، خروجی تابع برای تمام زوایا از 0 تا یک چرخش کامل را به تصویر می‌کشد. از نظر هندسی تابع ، مولفه x نقطه مربوط به یک زاویه روی دایره واحد را بر می‌گرداند. از آنجایی که تابع کسینوس یک تابع متناوب است ، خروجی تابع همیشه در محدوده [1، 1-] خواهد بود.

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.

آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!