تابع SUBSTITUTE نویسه‌های مورد نظر را در رشته متن معین با نویسه‌های مشخص شده جایگزین می‌کند.  برای مثال SUBSTITUTE ( "952-455-7865" , "-" ,"" ) = عبارت "9524557865" را بر می‌گرداند. خط تیره حذف شده است. SUBSTITUTE به حروف کوچک و بزرگ حساس است و از نویسه‌های خاص پشتیبانی نمی‌کند. 

هدف تابع

متن را با نویسه های مشخص شده جایگزین کنید 

خروجی تابع

متن پردازش شده 

ترکیب تابع

= SUBSTITUTE (text , old_text , new_text , [instance] ) 

ورودی تابع (مولفه‌ها‌)

text - متنی که باید تغییر کند.
old_text - متنی که باید جایگزین شود.
new_text - متن جدید که باید جایگزین شود.
instance - [اختیاری] موقعیت نویسه‌ای که باید جایگزین شود. در صورت عدم ارائه ، تمام نویسه‌ها جایگزین می‌شوند. 

نحوه استفاده از تابع

تابع SUBSTITUTE می‌تواند متن را با تطبیق جایگزین کند. هنگامی که می‌خواهید متن را بر اساس مطابقت جایگزین کنید ، نه بر اساس موقعیت ، از تابع SUBSTITUTE استفاده کنید.

به صورت اختیاری ، می‌توانید نویسه مورد نظر را برای جایگزینی مشخص کنید (یعنی نویسه اول، نویسه دوم و ...).

SUBSTITUTE به حروف کوچک و بزرگ حساس است. برای حذف یک یا چند نویسه ، یک رشته خالی ("") وارد کنید.

مثال ها

برگه زیر را در نظر بگیرید:

تابع  SUBSTITUTE

در ادامه فرمول‌های استفاده شده در این برگه ارائه شده است:

= SUBSTITUTE ( B3 , "t" , "b" )   //   جایگزین شده است b با نویسه t همه نویسه‌های 
= SUBSTITUTE ( B4 ,"t" ,"b" , 1 )   //   جایگزین شده است b با نویسه t اولین نویسه‌ 
= SUBSTITUTE ( B5 , "cat" , "dog" )   //  جایگزین شده است cat با dog عبارت 
= SUBSTITUTE ( B6 ,"&" , "" )   //   نویسه # حذف شده است 

تابع SUBSTITUTE نمی‌تواند در یک زمان جایگزین بیش از یک رشته شود. با این حال ، SUBSTITUTE را می‌توان در درون خود قرار داد تا همان کار را انجام دهد.

به عنوان مثال ، با متن "a (dog)" در سلول A1 فرمول زیر پرانتز () را از متن حذف می‌کند:

= SUBSTITUTE ( SUBSTITUTE ( A1 , "(",""),")" , "" )   //   بازگردانده می‌شود "a dog"عبارت

توابع مرتبط

از تابع REPLACE برای جایگزینی متن در موقعیت مشخص شده در رشته متن دیگر استفاده کنید. از تابع SUBSTITUTE برای جایگزینی متن با جستجو در مواقعی که موقعیت مشخص نیست استفاده کنید. از تابع FIND یا تابع SEARCH برای تعیین موقعیت متن خاص استفاده کنید.

یادداشت

  • SUBSTITUTE در یک رشته متن مولفه old_text را با مولفه new_text جایگزین می‌کند.
  •  مولفه Instance جایگزینی را در مولفه old_text محدود می‌کند.
  • هنگامی که مقداری برای مولفه Instance وارد نشود ، تمام نویسه‌های مورد نظر old_text با new_text جایگزین می‌شوند.
  • SUBSTITUTE به حروف کوچک و بزرگ حساس است و از نویسه‌های خاص پشتیبانی نمی‌کند.

لطفا دیدگاه خود را در کادر پایین با ما به اشتراک بگذارید.
آیا می‌خواهید:

  • برنامه‌های قدرتمند و انعطاف پذیر با اکسل ایجاد کنید.
  • فرصت های شغلی جدید کسب کنید.

کتاب‌های معرفی شده ، راهنمای گام به گام جامع و عملی برای افرادی است که (مانند شما) می‌خواهند به این اهداف برسند.

دیدگاه خود را بنویسید

*

تاکنون دیدگاهی در مورد این مطلب ثبت نشده است!