شرایط و ضوابط

این قرارداد یک توافقنامه حقوقی بین شما و mohandesibaexcel.com (فروشگاه اینترنتی مهندسی با اکسل) است که همه محصولات فروشگاه  را پوشش می‌دهد.
با دانلود، کپی، دسترسی یا استفاده از هر یک از محصولات ، موافقت می‌کنید از شرایط زیر پیروی کنی
د:
 


1 مجاز به فروش ، بدون اجازه کتبی "مهندسی با اکسل" نیستید.

2 کاربر ، مسئول کامل استفاده از نتایج محاسبات/الگوریتم ارائه شده در برنامه‌ها است. "مهندسی با اکسل" به هیچ وجه در قبال خسارات غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا تبعی مانند از دست دادن سود ، وقفه در تجارت یا کار و... مسئولیتی ندارد.

3 قالب برنامه‌ها متعلق به "مهندسی با اکسل" است  و نمی‌توانید از آن الگوبرداری کنید.

4 تمامی برنامه‌ها و محصولات فروشگاه به صورت “همانطور که هست” ارائه می‌شود و هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن ، امنیت و …ارائه نمی‌شود.

از هر‌گونه بازخورد برای بهبود محصولات قدردانی می‌شود. با این حال ، این بازخورد هیچ‌گونه تغییری را تضمین نمی‌کند. اگر به هر گونه تغییر و سفارشی‌سازی در برنامه‌ها نیاز دارید، می‌توانید به بخش "درخواست تغییرات در فایل" مراجعه کنید.

5 قیمت محصولات فروشگاه می‌تواند هر از گاهی تغییر کند. قیمت‌های جدید پس از تغییر معتبر می‌شوند و به دلیل تغییر قیمت ، هیچ‌گونه مرجوعی یا عودت هزینه اضافی برای خریدهای قبلی ارائه نمی‌کنیم.

6 حریم خصوصی شما را جدی می‌گیریم و تمامی اقدامات را برای محافظت از اطلاعات شخصی شما انجام خواهیم داد.

7 از پروتکل https برای وب سایت استفاده می‌کنیم و تمام درخواست‌ها توسط گواهی SSL ایمن می‌شود. پرداخت‌ها در وب سایت پردازش نمی‌شود و اطلاعات بانکی شما را در وب سایت ذخیره نمی‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد امنیت، لطفا ، بند" آیا فروشگاه برای پرداخت‌ها امن است؟" را از بخش پرسش‌های متداول مطالعه کنید.

8 در خصوص عودت مبلغ خریدهای انجام شده در برخی موارد  ممکن است اقداماتی  انجام دهیم تا از سوء استفاده جلوگیری کنیم.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً  از بخش پرسش‌های متداول بند "چنانچه برنامه همانطور که انتظار می‌رود کار نکرد ، آیا مبلغ پرداخت شده را عودت می دهید؟" را مطالعه کنید.